Bestilling og leiebetingelser

Vær oppmerksom på at båtutleien har egne leiebetingelser.

Bestilling
Hvis du ønsker å bestille overnatting trenger vi følgende opplysninger:
• Antall personer (voksne og barn samt barnas alder)
• Ønsket leieobjekt
• Ønsket leieperiode (ankomstdato og avreisedato)
• Ditt navn og adresse
• Din e-post adresse
• Telefonnummer vi evt. kan kontakte deg på 
• Bestillingen sendes til: anne-kirsti@lopudreiser.no Vi tilbringer mye tid i Kroatia i sommerhalvåret og der er internett forbindelsen av og til noe ustabil. Vi oppfordrer derfor til å sende en ny e-post om du ikke hører fra oss innen et par dager. 

 
Hvis dere ønsker/trenger transport fra/til flyplassen bestilles dette på vår hjemmeside.

Bestillingsskjema, priser, info og betingelser under fanen Transport.

 
Leieprosessen
• Ønsker du å leie via oss sender du en forespørsel om leie til Lopudreiser. En forespørsel til oss er uforpliktende.
• Lopudreiser undersøker om leieobjektet er ledig i den ønskede perioden og for det antall personer dere ønsker og gir tilbakemelding.
• Dersom ønsket leieobjekt ikke er ledig foreslår vi alternative leieobjekt.
• Når dere bekrefter at dere vil leie det tilbudte leieobjektet, sender vi faktura for depositum pr. e-post. Med denne bekreftelsen aksepterer leietaker også leiebetingelsene og bestillingen regnes som bindende. Det er ikke angrerett  på de produkter vi leverer, dette er i henhold til Angrerettloven §19. Turistskatt samt et adm. gebyr kommer i tillegg til oppgitt leiesum.
• Fakturaen må betales snarest og senest innen 7 dager. Det er viktig å merke seg at reservasjonen ikke er endelig bekreftet før depositumet er betalt.
• Straks depositumet er betalt sender Lopudreiser en skriftlig bekreftelse på bestillingen til leietaker. Denne bekreftelsen er å betrakte som en bindende avtale mellom utleier og leietaker både når det gjelder tid for oppholdet, objekt og pris. Vær oppmerksom på at det er restsummen i €uro som skal betales, summene i NOK er kun veiledende.
• Faktura for resterende leiesum med valutakorreksjon, adm. gebyr samt turistskatt blir tilsendt leietaker 60 dager før leieperiodens oppstart. Denne må betales innen fristen for at bestillingen skal være gyldig.
 
I høysesongen (skoleferien) er det ønskelig med opphold på minimum en uke. Ved bestillinger på mindre en 5 dager er det vanlig at huseier øker leien med 30% pr. natt. 
 

Generelt om leiebetingelser
Lopudreiser eier ikke utleieobjektet vi er kun et kontaktledd mellom utleier og leietaker. Leietaker må være 18 år på bestillingsdato.
• Huseier forventer leietakere som behandler utleieobjekt og innbo på en omhyggelig måte.
• Ferieboligen kan ikke beboes av flere personer enn det antall personer som står i voucheren (bekreftelsen). Blir dere flere personer en først antatt, ta kontakt med Lopudreiser så finner vi en løsning.
• Skulle det oppstå uenighet mellom utleier og leietaker, er ikke Lopudreiser ansvarlig eller part i saken.

• Prisene på vår hjemmeside er veiledende priser basert på valutakurs NOK-€uro satt på tidspunkt for årlig oppdatering av hjemmeside/priser. Dette gjøres i September og prisen som må betales på vekslingstidspunktet kan derfor avvike fra dette. Lopudreiser forbeholder seg retten til å endre prisene tilsvarende valutaendringen. Dette forholdet gir ikke leietakeren rett til å annulere leieavtalen.

• Skulle man være så uheldig å ødelegge noe under oppholdet må man snarest kontakte huseier. Kompensasjon av skade skjer direkte til huseier. Hus/leilighet/rom forlates i samme stand som ved ankomst bortsett fra rengjøring.
• Som leietager er det viktig å ta hensyn til naboer og evt. husregler. Mange huseiere ønsker f.eks. at man skyller av sanden på beina før man går inn i huset. Alle utleieobjektene er røykfrie.

• Dersom leieobjektet har svømmebasseng er leietaker forpliktet til å følge anvisninger fra huseier. Leietaker er ansvarlig for bruken i leieperioden, barn må ikke oppholde seg i eller ved bassenget uten oppsyn fra voksne.

• Lopudreiser har etter beste evne forsøkt å beskrive leieobjektene utifra opplysninger fra utleier. Det kan imidlertid forekomme endringer som Lopudreiser ikke blir gjort oppmerksom på. Lopudreiser kan ikke holdes ansvarlig for disse og tar også forbehold om bilde og trykkfeil på hjemmesiden.
 
Avbestilling/Endring
 Som nevnt under Leieprosessen er bestillingen bindende. Om leietaker må avbestille gjelder følgende betingelser:
• Ved avbestilling innen 7 dager betales et gebyr på kr. 500,- pr. leieobjekt.
• Ved avbestilling senere enn 7 dager fra bestillingsdato men mer enn 60 dager før ankomst beholdes depositum for å dekke kostnader og mulig inntektstap. 
• Ved avbestilling fra 60 til 35 dager før ankomst må 50% av boenhetens totale leiesum betales. 

Ved avbestilling senere enn 35 dager før leieforholdet starter, må leiesum betales i sin helhet. Dette gjelder også ved bytte av leilighet. Det er viktig å kjøpe forsikring som dekker eventuell avbestilling ved sykdom. Husk at de fleste reiseforsikringer gjør det.

Dersom en leieavtale ikke lar seg gjennomføre av årsaker som er utenfor Lopudreiser kontroll, er Lopudreiser berettiget til å annulere leieavtalen. Innbetalt leiesum skal da tilbakebetales i sin helhet, alternativt skal tilsvarende leieobjekt tilbys.

• Ved endringer etter at restsumfaktura er utstedt må det betales et endringsgebyr på kr. 250,- pr. endring.

  
 
Mangler og klager
Det er huseier som er ansvarlig for at leilighet/rom er i forsvarlig stand ved gjestenes ankomst. Skulle det være noen mangler er det viktig at dette taes opp med huseier snarest. Huseier må få mulighet til å forsøke å rette opp i mangler så fort som mulig. Ved uforutsette skader eller forstyrrelser kan ikke leietaker ta opp krav. Lopudreiser ønsker tilbakemelding om leilighet/rom ikke oppfyller gjestenes forventinger eller om beskrivelsen vi har gitt av leieobjektet er upresis.
Lopudreiser eier ikke utleieobjektene og er kun ansvarlig for å formidle leieavtale mellom gjest og huseier. Lopudreiser kan ikke holdes ansvarlig for andre omstendigheter.
 
Transport til/fra øyene
Ved dårlig vær kan båt bli innstilt. Det kan derfor hende at man må overnatte på fastlandet på vei til reisemålet eller får hjemreisen utsatt. Dette er utenfor både Lopudreiser og huseier sin kontroll og disse kan ikke bli holdt ansvarlig for dette. Eventuelle ekstrautgifter til overnatting eller fly må dekkes av leietaker. Både huseiere, transportør (ved bestilt transport) og Lopudreiser vil bistå med å skaffe overnatting på fastlandet eller forlenge oppholdet på reisemålet inntil båt går som normalt.
Dette skjer imidlertid uhyre sjeldent i sommerhalvåret.
Ved bestilling av transport gjennom Lopudreiser får man tilsendt en transfervoucher som må medbringes.

Utflukter
Det er mulig å forhåndsbestille utflukter gjennom Lopudreiser. Utfluktene må betales i sin helhet ved bestilling, når dette er gjort får man tilsendt en transfervoucher som må medbringes.

Ved avbestilling gjelder samme betingelser som for Transport.